Huurdesk | Administratieve zaken

Huur betaling
De huur bent u verschuldigd per de 1e van de lopende maand. Automatisch incasseren van het huurbedrag is mogelijk en vindt plaats op de 1e van de maand. De oude regeling van automatisch incasseren van de huur van de lopende maand per de 1e-10-17e-24e of 30e van de maand is met ingang van 01-01-2023 niet meer mogelijk. Bij een verhuizing zal de automatische incasso vanzelfsprekend stoppen.
Nieuwe huurders dienen de eerste maandhuur zelf voor overdracht van de sleutels over te maken. Automatische incasso vindt dan plaats vanaf de 2e huurmaand.

Niet betaald
In geval van een terugboeking van de automatische incasso, dient u zelf de maandelijkse huur z.s.m. aan GB Vastgoed te maken. Kunt u om welke reden dan ook niet aan uw betalingsverplichting voldoen, verzoeken wij u vriendelijk direct contact met GB Vastgoed op te nemen op telefoonnummer 079–3311600 of per email

Bankgegevens
Bankrekeningnummer: NL58RABO0307201600
Ten name van : GB Vastgoed b.v.
BIC: RABONL2U

Woningruil
Binnen ons woningaanbod is het mogelijk om onderling van woning te ruilen, meer informatie hierover vindt u hier.

Huuropzegging
Gaat u verhuizen en wilt u de huur opzeggen, houd dan hierbij rekening met uw opzegtermijn. Tenzij anders vermeld in uw huurcontract is dit doorgaans 1 volle kalendermaand. Wanneer u dus bijvoorbeeld 11 november de huur opzegt dan bent u tot 31 december huur verschuldigd tenzij anders is afgesproken. Meer informatie over huuropzegging vind u hier.

Huurverhoging
Elk jaar bepaalt de Rijksoverheid de huurverhoging en de maximale percentage. De verhuurder mag de huur één keer per jaar verhogen (of 2 keer per 24 maanden). GB Vastgoed verhoogd jaarlijks per 1 juli de huur. In uw huurcontract staat per wanneer uw huur voor het eerst mag worden verhoogd.