Huurdesk | Huuropzegging

Uw huuropzegging dient altijd schriftelijk te geschieden. GB Vastgoed B.V. bedoelt hiermee een brief met uw handtekening eronder. Het adres, opleveringsdatum, e-mailadres, telefoonnummer en nieuw adres dienen hierin te worden vermeld. Houd er rekening mee dat uw opzegging pas rechtsgeldig is wanneer GB Vastgoed B.V. deze heeft bevestigd. Uw opzeggingsbrief dient vóór of op de 1e van de maand door ons te zijn ontvangen. Dit kan persoonlijk, per e-mail of (aangetekende) reguliere post.

Voor- en Eindinspectie van de woning
Er vindt een voorinspectie plaats op het moment dat u de huur van de woning heeft opgezegd. Tijdens deze voorinspectie verneemt u hoe u de woning dient op te leveren.
Tijdens de eindinspectie zal gekeken worden of u zich aan de gemaakte afspraken van de voorinspectie heeft gehouden. Tevens worden op dat moment de meterstanden opgenomen en dient u alle sleutels in te leveren.

Overnames
Indien u voor de nieuwe huurder eventuele zaken ter overname heeft, verzoek wij u deze op het overnameformulier(link naar document) te zetten en te voorzien van de bedragen die u graag voor deze zaken zou willen hebben. Deze lijst kunt u naar ons mailen. Wij kunnen de nieuwe huurder dan informeren dat er overnames zijn en hem/haar de keuze geven of zij deze tegen de door u genoemde bedragen wil overnemen. Wil de nieuwe huurder deze zaken niet hebben, dan dient u deze te verwijderen uit de woning.

Bezichtigingen
Uw woning dient natuurlijk opnieuw te worden verhuurd. Hiervoor hebben wij uw medewerking nodig. Bezichtigingen vinden plaats onder begeleiding van een van onze medewerkers en worden van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.30 uur en op woensdag tussen 10.00 en 20.30 uur ingepland. Wij zullen u ruim van te voren op de hoogte brengen van de geplande bezichtigingen zodat u zich hierop kan voorbereiden. Indien u geen of weinig medewerking verleent kunt u, zoals contractueel is vastgelegd, aansprakelijk worden gehouden voor huurderving.

Waarborgsom
U mag uw borg nooit gebruiken als laatste maand huur. GB Vastgoed B.V. hanteert een teruggaveperiode van maximaal 3 maanden, tenzij anders vermeld in uw huurcontract. Bij een succesvolle definitieve uitcheck kunt u uw waarborgsom doorgaans na 1 maand verwachten. Indien er verrekeningen moeten plaatsvinden kan dit langer duren.

Servicekosten
Zijn er in uw huurbedrag verrekenbare servicekosten opgenomen, dan zullen deze niet separaat, tussentijds verrekend worden met u.
De afrekening van de servicekosten van het vorige jaar vinden plaats binnen een half jaar in het volgende jaar.
De afrekening stookkosten zal in het laatste kwartaal van het jaar opgesteld worden.