Huurdesk | Woningruil

Er is sprake van woningruil wanneer twee huurders ruilen van huurwoning. Aan een woningruil hebben wij specifieke voorwaarden gesteld:

 • U schrijft een motivatie waarom u wilt verhuizen-woningruilen en vraagt daarbij tevens om onze schriftelijke toestemming om mee te werken aan een woningruil.
 • Van de eventuele nieuwe huurder krijgen wij ook een schriftelijke motivatie waarom hij/zij met u van woning wilt wisselen.
 • U vraagt schriftelijk toestemming bij uw toekomstige verhuurder.
 • Zowel u als de eventuele nieuwe huurder mogen geen huurachterstand hebben of hebben gehad de afgelopen 2 jaar.
 • Uw ruilpartner en u moeten voldoen aan de gemeentelijke regels van passendheid bij huishoudgrootte en inkomen.
 • De eventuele nieuwe huurder accepteert de woning zoals deze bij de woningruil wordt achtergelaten. Door GB Vastgoed BV zullen geen mutatiewerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden verricht worden. U maakt duidelijke afspraken over overname roerende en onroerende goederen. Deze duidelijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een Overname verklaring
 • Er is een rechtstreekse oversteek. Er zal geen huurderving van toepassing zijn. Op de dag dat de huur beëindigd wordt door huidige huurder, zal dezelfde dag de huur geactiveerd worden voor de toekomstige huurder.
 • Er is altijd mondeling contact tussen de 2 verhuurbedrijven over de huurhistorie van beide huurders.

Huurprijsverhoging bij woningruil
Bij woningruil hebben beide verhuurders de mogelijkheid om de huur te verhogen. Vraag daarom in een vroeg stadium na of uw toekomstige verhuurder de huurprijs zal verhogen.

Aanvullende voorwaarden
Voor de toekomstige huurder gelden dezelfde vereisten van acceptie als voor een nieuwe huurder:

 1. Een recente salarisspecificatie (kopie voldoet) (van u en/of uw partner)
 2. Een kopie van het formulier IB60 of een kopie van definitieve belastingaanslag (van u en/of uw partner).
 3. Een kopie van uw paspoort of ID bewijs. (van u en/of uw partner)
 4. Een verhuurdersverklaring van uw woningcorporatie, dat hij/zij altijd op tijd de huur voldaan heeft.
 5. Een verklaring BKR (van u en/of partner), op te vragen bij uw bankinstelling.

Mochten er verder nog vragen zijn van uw zijde of van de eventuele nieuwe huurder, dan vernemen we dat graag per omgaande van u.